REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

K5 Vision Oy
Y-tunnus: 2793976-3
Hämeenkatu 31 A
33200 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kaj Suominen
040-5151450
myynti@k5living.fi

REKISTERIN NIMI

K5 Living asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt K5 Livingin asiakkaaksi, ostanut K5 Livingiltä tuotteita ja/tai liittynyt K5 Livingin postituslistalle vapaaehtoisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on K5 Livingin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää K5 Livingin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää K5 Livingin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. K5 Living saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan K5 Livingin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

K5 Livingillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä K5 Livingin asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@k5living.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoa:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan K5 Livingin käytössä, paitsi K5 Livingin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta K5 Livingin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole K5 Livingin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää K5 Livingin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee K5 Livingin salasanasuojatulla palvelimella.